Објективно из угла Сврљижанина!

Просечна зарад у Сврљигу 47.731 динара (Без пореза и доприноса)?

Просечна зарада (бруто) обрачуната за новембар 2021. године износила је 95.312 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 69.136 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–новембар 2021. године, у односу на исти период прошле године, износио је 9,1% номинално, односно 5,2% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 9,3% номинално и за 5,4% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за новембар 2021. године номинално је већа за 13,2%, а реално за 5,3%, док је просечна нето зарада номинално већа за 13,5%, односно за 5,6% реално.

Медијална нето зарада за новембар 2021. године износила је 51.782 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

СВРЉИГ 

У Сврљигу је просечна зарада, без пореза и доприноса, у новембру 2021. године износила: 47.731 динара.

Повезано
Реконструкција, фото: Сврљижанин

Општина Сврљиг и Министарство културе заједнички финансирају реконструкцију Центра за туризам, културу и спорт

Општина Сврљиг и Министарство културе удружили су снаге како би подржали реконструкцију зграде Центра за туризам, културу и спорт Сврљиг. За ову намену, издвојено је