Објективно из угла Сврљижанина!

Реизбор Јована Ђорђевића на место директора ЈКСП ,,Сврљиг” Сврљиг

Из статуса в.д. у стату директора ЈКСП ,,Сврљиг” Сврљиг.

Јован Ђорђевић изабран је за директора ЈКСП ,,Сврљиг” Сврљиг на мандат од четири године. За њега је гласало 24 одборника Скупштине општине Сврљиг на данашњој седници која је одржана у биоскопској сали Центра за туризам, културу и спорт Сврљиг.

Међутим, Ђорђевић није био једини кандидат за директора, што није био случај до сада.

Јован је имао против кандидата и то веома озбиљног, када је у питању рад комуналца у Сврљигу, Игора Давидовића који је и био директор овог предузећа у минулом периоду.

Пошто је било два кандидата, комисија за избор имала је веома тежак задатак, па на крају она није ни одлучила ко ће проћи даље – већ бодовање из Националне службе за запошљавање које је ставило Игора Давидовића на друго место.

На избору за директора честитао је и народни посланик Милија Милетић, који је поздравио овакву одлуку комисије и осталих органа, као и одборника који су дали подршку Јовану Ђорђевићу.

Милетић је рекао да је и други кандидат имао идентичне референце као и први, али да је НСЗ ипак одлучила својим бодовањем.

Повезано